Fotoalbum

Årets kvote er ferdig slaktet og kommet under tak. Nå skal de bare henge å mørne en stund.

2,5 årig okse som ble felt på dag nr.2 under årets jakt på Myrland/Finnsæter.

Bilde fra dag nr.2 under årets jakt på Myrland/Finnsæter. F.v. Frost, Magnus, Bjørn Roald, Roy og Varga

Bilde fra dag nr.2 under årets jakt på Myrland/Finnsæter. F.v. Frost, Magnus, Bjørn Roald, Roy og Varga. Gikk veldig greit å få dratt oksen ned fra fjellet med handmakt.

Vi fikk besøk av en smørblid Ragnar Rypfot i lavvoen i dag :-) Han ska jakte elg når han bi stor, det har han onkel bestemt;)

Bilde fra 3. og siste dag, da det ble felt en 1,5årig okse på Båtvikmyra. F.v. Frost, Leif-Gøran og Varga.

Gapøya

En pust i bakken i lavvoen. F.v. Roy, Arne Geir, Leif-Gøran og Bjørn Roald

Magnus er klar for slakting :-)

Arne Geir sjekker ut Bjørn Roalds nye patent på slakteskrev.

2.dag. Flåing av 2,5årig okse.

2.dag. Flåing av 2,5årig okse

2.dag. Flåing av 2,5årig okse.

2.dag. Hele Jaktlaget Sultinden i full gang med flåing av 2,5årig okse.

Varga på gjestejakt i Kjerringnesdalen.

Gjestejakt i Kjerringnesdalen (Norddalen). f.v. Bjørn Roald, Varga og Frost.

Gjestejakt i Kjerringnesdalen. Jostein og Frost, etter fellig av 10takker øverst i Kjerringnesdalen.

Gjestejakt i Kjerringnesdalen. Frost buster 10takkeren.

Gjestejakt i Kjerringnesdalen. Varga folger med Frost og Bjørn Roald som er på tur å spore elg i Norddalen.

Gjestejakt på Buksnes. Jeg, Magnus og Varga var med Sigurd Jacobsen og Eirik Nielsen for å få tatt siste rest av kvota på Buksnes 2010. Jeg og Varga sporet frem denne kviga mot Magnus sin post, og da gikk det som det måtte gå :-)

Elgjakta på Myrland/Finnseter 2010

I år brukte vi bare 3 dager på å fylle kvoten på fire dyr. Første dagen ble det felt 2 kalver, andre dagen ble det felt en 2,5årig okse og tredje og siste dag ble det felt en 1,5årig okse.

Etter at vi var ferdig med vår jakt har vi fått være med å brukt hundene våre på 3 andre vald som ikke var ferdige med årets kvote, slik at hundene har fått jaktet mye i år også.